Bạn có tài liệu, bài giảng, bài tập, đề thi tại UIT hoặc tài liệu CNTT hay?

Hãy cùng chia sẻ và đóng góp vào Thư viện tài liệu UIT với BiBoo Tuts.
shadow

Chia sẻ với bạn bè

Lưu ý: Các tài liệu, đề thi, bài giảng cung cấp tại BiBoo Vietnam được sưu tập trong suốt quá trình học tập của nhóm tác giả Website tai UIT và mang tính chất tham khảo. Tùy từng giảng viên và chương trình đào taọ mà các tài liệu có thể thay đổi. Rất mong các bạn cùng hợp tác ủng hộ thư viện tài liệu UIT của BiBoo Vietnam

shadow